Hoofdscheidsrechter: Stef van Gils

 • De wedstrijden beginnen op zaterdag om 9:00 uur en op zondag om 9:00 uur.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens waterpolo(spel)regels van de KNZB.
 • Wangedrag wordt bestraft. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van speler en/of team en ontzegging van toegang tot het terrein.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen voor het einde van de laatste wedstrijd van een team.
 • Deelnemende teams leveren voor de eerste wedstrijd een ploegopgave in met daarop namen en capnummers van de spelers.
 • De stand in de poule wordt bepaald op basis van achtereenvolgens behaalde punten, doelsaldo, gescoorde doelpunten en onderling resultaat.
 • In geval van een gelijkspel tijdens een finale zal er op veld 4 een strafworpenserie gehouden worden waarbij elk team 5 strafworpen om de beurt mag nemen. Bij een eventuele gelijke stand zullen de teams om beurten een strafworp nemen net zolang totdat een van de spelers mist, terwijl de andere ploeg scoort.
 • Om te zorgen dat alle wedstrijden op tijd beginnen, dienen zowel de teams als de scheidsrechters uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Het is de bedoeling dat alle wedstrijden stipt op tijd beginnen. Teams die niet of te laat op komen dagen verliezen de wedstrijd met 5-0.
 • Gezien het volle wedstrijdschema is er een beperkte tijd om in te zwemmen voor elke wedstrijd.
 • Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, of door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten, worden alle uitslagen (ook die van eventueel al eerdere gespeelde wedstrijden) vastgesteld op 5-0 in het voordeel van de tegenstanders.
 • Protesten naar aanleiding van uitslagen worden niet in behandeling genomen.
 • Het met vervanging (UMV)/ of met vervanging na 4 minuten (UMV-4) uitsluiten van een speler/ speelster heeft tot gevolg dat er sancties tegen deze speler worden opgelegd. De hoofdscheidsrechter beslist hierover, na overleg met de scheidsrechter(s) van de betreffende wedstrijd. Een speler die een UMV of UMV-4 heeft gekregen dient de resterende tijd dat de wedstrijd gespeeld wordt het wedstrijdterrein te verlaten.
 • De toernooileiding heeft het recht, indien noodzakelijk, een wijziging in het wedstrijdprogramma aan te brengen. Bij (dreigend) onweer worden de wedstrijden door de wedstrijdorganisatie in overleg met de hoofdscheidsrechter gestaakt zolang dit nodig is.
 • Ieder team zorgt voor eigen caps, de eerstgenoemde teams spelen met een witte cap. Dubbele capnummers zijn niet toegestaan.
 • Op alle speelvelden zullen de wedstrijden gelijktijdig worden gestart en worden beëindigd door middel van een centraal gegeven signaal, idem voor het laatste minuut signaal
 • In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de hoofdscheidsrechter.
 • Het team dat met blauw speelt zal na hun eigen wedstrijd moeten jureren. Dit geldt niet voor jeugdteams, dit zal anders opgelost worden.
 • Tijden:
  De wedstrijden duren 2x 9 minuten bruto, met een pauze van 1 minuut.
  Een normale uitsluiting duurt 30 seconden bruto, ingaande zodra het spel wordt hervat.
  Er is geen vaste aanvalstijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechters of een lange aanval een vorm van spelbederf is, in welk geval dit met een vrije bal tegen bestraft wordt.